Mäklar-Lars installerar sig med stativ, Siri & Erik vilar