Lars, Sofia, Anna med flera på trappan och hämtar luft